NKFI Pályázat

Kedvezményezett neve: KEL-FEDER Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt címe: Pecsenyekacsák immun- és kardiovaszkuláris rendszerének erősítésére szolgáló tápkeverék termékcsalád kutatás-fejlesztése

Támogatás összege: 359 976 310 Ft

A támogatás mértéke: 59,00%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja a fél intenzív tartott pecsenyekacsák nevelése során fellépő, idő előtti szív- és érrendszeri okokra visszavezethető elhullási probléma kezelése a táplálás összetételeinek, módszereinek változtatásán keresztül. Felhasználva a korábbi tápkeverékekkel végzett telepi kísérletek eredményeit, az integrált pecsenyekacsa neveléssel foglalkozó Kel-Feder Zrt. egy három éves projekt keretében egy új tápkeverék termékcsaládot fejleszt ki, állattartó és takarmányokat forgalmazó ügyfelei részére. A termékcsalád a keltetés utáni, intenzív növekedési és befejezési időszakban az állatok szív-, ér- és vázizomrendszerének fejlődéséhez szükséges ásványi anyagokat optimálisan biztosíva az állatok intenzívebb súlygyarapodását és idő előtti elhalásának csökkenését eredményezi. Az új tápkeverék több olyan alkotóelemet (pl. réz, fumársav, borostyánkősav) tartalmaz majd, amelyek egymással és az egyéb alkotóelemekkel való interakciója a gyártás során tudományosan és műszakilag sem ismert. Az új hatóanyagok testtömegre, nevelési időre további immun-, szív- és ér-, valamint vázizomrendszerre gyakorolt pozitív hatásának igazolása érdekében folyamatos kontrollált etetési kísérletekre és telepi, valamint laboratóriumi ellenőrző vizsgálatokra kerül sor. A projekt keretében megvalósuló telepi, kontrollált összehasonlító vizsgálatok egyedülállóak lesznek a pecsenyekacsák tartásában.  A projekt új irányokat nyithat mind a kacsatartó telepek telepi kísérleti fejlesztésében, mind a szárnyasok tápláláson keresztüli élettani hatásainak vizsgálatához. A kifejlesztésre kerülő termékcsaládból a takarmányforgalmazó kereskedő cégeknek köszönhetően évente több tízezer tonna új takarmány válik elérhetővé mind bel-, mind külföldön.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.

A projekt azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00154